Keuringen en inspecties

Een onveilige elektrotechnische installatie verhoogt het risico op brand; een elektrische schok of steekvlam door kortsluiting kan dramatische gevolgen hebben. Met een elektrotechnische inspectie weet u hoe uw installatie ervoor staat. Dit komt de veiligheid van uw bedrijf en uw medewerkers ten goede. Bij het overgrote deel van de verzekeringen is een elektrotechnische keuring bovendien verplicht. Uw recht op een schade-uitkering kan geheel komen te vervallen, wanneer u niet aan deze eis voldoet. Daarnaast voldoet u met een technische inspectie aan de eisen gesteld in de Arbo-wet. Alle reden dus om te zorgen dat u de certificering op orde heeft.

Certificering volgens NEN 1010 en NEN 3140/Scope 10/12

Keizers Installatietechniek kan de elektrotechnische keuring verzorgen van uw installatie. Hierbij werken wij met gecertificeerde vakmensen die aan alle eisen voldoen. Dit gebeurt altijd volgens de normen NEN 3140 of NEN 1010. Wanneer uit de keuring aandachtspunten komen waarmee u aan de slag moet, kunnen we u direct adviseren hoe u de installatie in orde kunt brengen. Na het voldoen aan alle punten komt u in aanmerking voor het certificaat behorende bij de uitgevoerde keuring.