Keurmerken en certificaten

Keizers Installatietechniek staat voor kwaliteit. Om u een bepaalde mate van garantie te bieden, zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie en werken wij volgens bepaalde richtlijnen.

 

BRL-6000 kwaliteitseisen

Wij zijn gecertificeerd voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties volgens de kwaliteitseisen van BRL-6000. Deze certificering garandeert de kwaliteit van de gerealiseerde installaties in woningen en utiliteitsgebouwen. De norm is gebaseerd op de installatie-eisen van het Bouwbesluit.

 

VCA-certificering

Wij zijn VCA-gecertificeerd. Dat betekent dat wij zorg dragen voor veiligheid, gezondheid en milieu. De Europese normen zijn opgesteld om veiliger te werken, waarbij we oog hebben voor de veiligheid van onze medewerkers en de toekomstige gebruikers van de installatie. Wij beschikken over VCA-certificeringen voor zowel Bedrijf als Personeel.

 

KvINL (voorheen KOMO-Instal)

KvINL staat voor Kwaliteit voor Installaties Nederland en is een keurmerk specifiek voor de installatiesector. Met dit certificaat kunnen we de professionaliteit van onze onderneming en de vakbekwaamheid van onze medewerkers aantonen. U krijgt met dit certificaat de zekerheid dat installaties duurzaam zijn en veilig zijn ontworpen. De prestaties van de gecertificeerde installaties sluiten optimaal aan bij hoge eisen, zoals een gezond binnenklimaat. Een keuze voor een KvINL-adviseur of -installateur is een keuze voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

 

UNETO-VNI

Wij zijn aangesloten bij UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Leden van UNETO-VNI staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid, service en vakmanschap. Door ons lidmaatschap werken wij in een breed netwerk van betrouwbare partners en zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied.

 

ComfortInstallateur

Keizers Installatietechniek mag zich ComfortInstallateur noemen. Onze medewerkers zijn opgeleid in het aanpassen van woningen voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Deze opleidingen worden mogelijk gemaakt door UNETO-VNI en OTIB. Als ComfortInstallateur hebben wij de juiste papieren om u van gedegen advies te voorzien voor een hoger comfortniveau in uw woning, nú en voorbereid op de toekomst!

 

Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert. Als erkend Sterkin Installateur voldoet Keizers Installatietechniek aan de normen en eisen van de erkenningsregelingen. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van Keizers Installatietechniek voldoen aan de eisen.

 

SGS INTRON Certificatie

SGS INTRON Certificatie is een geaccrediteerde, onafhankelijke certificatie-instelling die toetst op het product en de processen in de bouwgerelateerde sector. Met de certificering van SGS kunnen wij u laten zien dat onze producten, processen, systemen en diensten voldoen aan nationale en internationale regelgeving en normen.

 

Erkend leerbedrijf 

Als erkend leerbedrijf van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) staat Keizers Installatietechniek garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. Keizers is bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. We worden getoetst op de kwaliteitscriteria die in de wet op Educatie en beroepsonderwijs te vinden zijn. Met deze erkenning willen we aantonen, dat we het belangrijk vinden om te investeren in de toekomst van jongeren. En daarmee ook in ons eigen vak, want goed geschoolde technici zijn schaars tegenwoordig! Tevens tonen we als erkend leerbedrijf aan dat we op een veilige manier werken aan installaties.

 

Wilt u meer weten over deze richtlijnen? Vraag er gerust naar.